PSYKOTERAPI

VÅRDVAL PSYKOTERAPI OCH PRIVATSÖKANDE

VÅRDVAL PSYKOTERAPI


Jag innehar ackreditering av Region Skåne för psykodynamisk psykoterapi (PDT) inom Vårdval Psykoterapi. Detta innebär att du har möjlighet att få en avgränsad psykoterapi inom högkostnadsskyddet. Du behöver vara 16 år eller äldre och ha en remiss från din vårdcentral. Inom Vårdval Psykoterapi kan du söka för lätt till medelsvår depression, ångest eller stress och erbjudas 6-20 behandlingstillfällen.

PRIVATSÖKANDE


Jag erbjuder både kortare och längre psykodynamiska psykoterapier. Jag har lång erfarenhet av arbete med nedstämdhet/depression, oro/ångest, kriser, relationsproblem, stress/utmattning, sömnsvårigheter, skör självkänsla samt trauma och brister i uppväxtmiljön. Efter en bedömnings- och kartläggningsfas på cirka tre samtal utformar vi sedan, om du önskar fortsätta, ett upplägg anpassat efter dina behov och problematik. Skulle det visa sig under bedömningsfasen att du har en problematik jag saknar tillräcklig kompetens för eller att du sannolikt är i bättre behov av en annan psykoterapimetod eller av psykiatrisk specialistvård kommer jag att hänvisa till lämplig vårdgivare.

Viktigt för mig är att du ska känna dig trygg i kontakten. Jag stävar efter att försöka bidra så att du upplever samtalen meningsfulla och utvecklande.

Psykodynamisk psykoterapi är ett paraplybegrepp inom vilket det rymmer flera olika teorier och skolor. Jag arbetar oftast insiktsorienterat, affektfokuserat eller mentaliseringsinspirerat. En central utgångspunkt i mitt arbete är att vi blir till och formas psykologiskt i våra relationer. Därför blir samtal kring aktuella relationer i nuvarande livssituation och samtal kring anknytning till primära omvårdnadspersoner (oftast föräldrarna) under barndomen viktiga teman i terapierna.  

Arbetet i psykodynamisk psykoterapi syftar inte endast till symptomlindring utan målet är också att utveckla psykologiska förmågor och resurser och arbeta med orsaken till lidandet. Detta kan ge förbättrade möjligheter att möta livets utmaningar och relationer på ett mer tillfredsställande sätt och bidra till utvecklandet av en stabil självkänsla. Ökad kunskap och förståelse kring sig själv och andra ger i förlängningen en större frihet att göra konstruktiva val i livet. 

Verksamheten är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Patient- och ansvarsförsäkring finns samt registrering för F-skatt.
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång